Üyelik Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesi ve pazaryeri sözleşmesi sitemizde sunulan hizmetten faydalanmak için gerekli kural ve koşulları içerir.

uzmantavsiyesi.com, tavsiyeye ihtiyacı olan kişilerle, onlara bu tavsiyeyi verecek olan uzmanlar arasında yazılı olarak iletişimini sağlayan online bir pazaryeri hizmetidir.

www.uzmantavsiyesi.com sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanmak için kullanıcıların siteye uzman ya da danışan olarak üye olması gerekmektedir. Üye olan her kullanıcı, üyeliğinin onayı ile birlikte üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin eklerini okuduğunu, tüm maddeleri anladığını ve üyelik sözleşmesi ile eklerinde belirtilen tüm hükümleri onayladığını kabul etmiş sayılır. uzmantavsiyesi.com, üyeler arasında gerçekleşen hiçbir anlaşmaya taraf değildir, üyelerin ve diğer kullanıcıların davranışları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur.

Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamı ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

uzmantavsiyesi.com: SERKAN KAYA

Madde 1: TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi Serkan Kaya ile www.uzmantavsiyesi.com web sitesine, uzman ya da danışan sıfatıyla üye olan kullanıcılar arasında elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir. İşbu Üyelik Sözleşmesi uzman ya da danışanın siteye üye olması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Madde 2: TANIMLAR

İşbu Üyelik sözleşmesinin içeriğinde bulunan ibareler, tanımlar ve kısaltmalar karşılarında yazılan anlamları ifade edecektir.

uzmantavsiyesi.com: SERKAN KAYA’yı ifade eder.

Site: www.uzmantavsiyesi.com isimli alan adı ve bu alan adına ait alt alan adları ve mobil uygulamalar dâhil hizmet sunulan tüm web sitelerini ve uygulamalarını ifade eder.

Üye: Siteye uzman üye veya danışan üye olarak kayıt olan tüm kullanıcıları ifade eder.

Danışan Üye: Uzman üyelerden tavsiye almak için siteye üye olan özel ve tüzel kişileri ifade eder.

Uzman üye: Danışan üyelerin ihtiyaç duyduğu tavsiyeyi vermek için siteye üye olan özel ve tüzel kişileri ifade eder.

Uzman Profilleri: Uzman üyelerin tecrübelerini, uzmanlık bilgilerini, uzmanlık alanlarını ve tavsiye vermek için belirledikleri ücretleri gösteren web sayfalarıdır.

Tavsiye: Danışan üyelerin, uzman üyelerden uzmantavsiyesi.com üzerinden sağlanan yazılı mesajlaşma yoluyla satın aldığı hizmettir.

Havuz Hesabı: Tüm kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla Danışan üyelerin talep ettiği hizmet gerçekleşene kadar, satın alınan hizmet bedelinin korunacağı Serkan Kaya’ya ait hesabı ifade eder.

İade: Danışanlar tarafından satın alınan hizmet, uzmanın hiçbir şekilde işe başlamaması durumunda, iptal edilir. İptal edilen siparişin iade ödemeleri 7 iş gün içerisinde yapılmaktadır.

Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE KABULÜ

3.1- Üyelik Sözleşmesinin Konusu

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu; siteye üyelik koşulları, sitede satışa sunulan hizmetlerden faydalanma şartları ile tarafların yükümlüklerinin belirlenmesidir.

3.2- Üyelik Sözleşmesinin Kapsamı

İşbu üyelik sözleşmesinin kapsamı; sözleşme ve sözleşme eklerinde belirlenen hükümleri, site içerisinde Uzmantavsiyesi.com tarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlere yönelik uyarı, yazı yâda açıklama gibi beyanları kapsar.

3.3- Üyelik Sözleşmesinin Kabulü

Kullanıcı siteye üye olmakla birlikte Üyelik Sözleşmesini, Üyelik Sözleşmesinin eklerini, site içerisinde Uzmantavsiyesi.com tarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlerine yönelik uyarı, yazı yâda açıklama gibi beyanların tamamını kabul etmiş sayılır. Üye, siteyi kullanmak ile birlikte söz konusu beyanlarda belirtilen tüm hususlara uygun davranacağını kabul etmektedir.

Madde 4: SİTEYE ÜYELİK VE SİTEYİ KULLANIM KOŞULLARI

4.1- Site üzerinden gerekli kimlik bilgilerinin sisteme girilmesi ile birlikte üyelik kaydı gerçekleştirilir ve üyelik sistemin onayından sonra aktif hale gelmektedir. Üyelik işlemi tamamlanmayan ya da onaylanmayan kullanıcı işbu sözleşmede belirtilen üyelik hak ve yetkilerine sahip olamaz.

4.2- Siteye 18 yaşından büyük kişiler üye olabilir.

4.3- Üyelerin, üyeliğin devamı için site kullanım koşullarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. uzmantavsiyesi.com tarafından dondurulmuş yâda üyelikten uzaklaştırılmış olan kullanıcıların üyelik kayıtları tamamlanmış olması, üyeliğin devamı anlamına gelmemektedir.

Madde 5: HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1- KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1- Danışan ve uzman üyeler; sitede herhangi bir işlem esnasında Üyelik Sözleşmesinde yer alan tüm hükümleri ve sitede belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun işlem yapacağını, bu konuyla ilgili gerekli tüm şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onay verdiğini beyan eder.

5.1.2- Danışan ve uzman üyeler, yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal ettiği ve diğer üyeler ile üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği durumlarda, uzmantavsiyesi.com’un kendisine ait gizli, özel ya da ticari bilgileri resmi makamlarla veya gerekli durumlarda hak sahibi kişilerle paylaşmaya yetkili olduğunu ve bu nedenlerden kaynaklanan herhangi bir maddi ya da manevi zararın ilgili üyenin sorumluluğunda olduğunu kabul etmektedirler.

5.1.3- Üyelerin sisteme erişim için kullandıkları kullanıcı adı ile kullanıcı şifresinin güvenliği ve üçüncü kişilerden korunması kendi sorumlulukları altındadır. Sisteme giriş bilgileri üyenin kendi ihmal ve kusurlarından dolayı üçüncü kişilerin eline geçmesi, hesabın bir başka kişi tarafından kullanılmasına izin verilmesi ve söz konusu ihmal sonucu uzmantavsiyesi.com ile üçüncü kişilerin uğrayabileceği maddi yâda manevi zararlar ile uzmantavsiyesi.com’un doğrudan veya dolaylı hiçbir yükümlülüğü yoktur.

5.1.4- Danışan ve uzman üyeler, satışa sundukları hizmetlerin bilgi ve içeriklerinin hukuka uygun ve doğru olduğunu kabul ederler. uzmantavsiyesi.com, üyeler tarafından sitede sunulan hizmetlerin içerik ve açıklamalarının doğruluğunu, güvenliğini, hukuka uygunluğunu araştırmakla ve incelemekle sorumlu değildir. İçeriklerin doğruluğundan ve güvenirliğinden sorumlu olmadığı gibi, söz konusu içeriklerin hatalı veya yanlış olmasından kaynaklanan maddi yâda manevi zararlardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5- Üyeler, uzmantavsiyesi.com’un onayı olmadığı sürece üyelik sözleşmesinde yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen üçüncü kişilere devredemez.

5.1.6- Üyeler, site üzerinde hukuka uygun işlem yapabilirler. Site üzerinde yapılan işlemlerden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukları üyenin kendisine aittir. Üyeler, sitenin ve üçüncü şahısların haklarına veya malvarlığına zarar verecek şekilde davranmayacaklarını kabul ederler.

5.1.6- Sitede bulunan metinler, resimler, görsel imgeler, işitsel imgeler, videolar, dosyalar, veri tabanları ve listeler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz ve işlenemez.

5.1.7- Üyeler tarafından sunulan hizmetler uzmantavsiyesi.com’un sorumluluğunda ve yükümlülüğünde değildir. Üyeler tarafından sunulan bilgilerin, açıklamaların, görsel imgelerin, işitsel imgelerin hukuka uygunluğu ve doğruluğu üyenin sorumluluğu altındadır. uzmantavsiyesi.com sunulan hizmetler ile ilgili herhangi bir taahhüt ve garanti de bulunmaz.

5.1.8- Danışan üyeler, satın aldıkları hizmetlerin bedelini site üzerinden ödemek zorundadırlar. uzmantavsiyesi.com platformu dışında yapılan herhangi bir ödeme tespit edildiği durumda uzmantavsiyesi.com’un her hakkı saklıdır.

5.1.9- Herhangi bir hizmeti satın almadan önce, danışan ve uzmanların birbirleriyle iletişim bilgilerini paylaşması site kuralları gereği yasaktır. Bu tür işlemlerde sistem iletişim bilgilerini otomatik olarak algılar ve ilgili kullanıcı hesabını askıya alır.

5.2- UZMAN ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1- Uzman üyeler,site üzerinden tavsiye satabilir.

5.2.2- Uzman üye ve danışan üye arasında çıkabilecek anlaşmazlıklardan ve uyumsuzluklardan dolayı uzmantavsiyesi.com sorumlu tutulamaz. uzmantavsiyesi.com söz konusu durumlarda herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz.

5.2.3- Danışan üyenin herhangi bir uzman üyeden gelen teklifi kabul etmesi durumunda, ücret uzmantavsiyesi.com’un havuz hesabında bekletilir. Tavsiye verme işlemi tamamlandıktan ve Danışan üye tavsiyeyi aldığını onayladıktan sonra hizmet bedeli komisyonu düşülerek Uzman üyenin hesabına aktarılır. Ücret, Uzman üyenin bildirdiği banka hesabına transfer edilir.

5.2.4- Uzman üyeler, verecekleri tavsiyenin tüm aşamalarında, işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen hak ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan tüm talep ve davalardan doğacak hak ve alacaklar ile avukatlık ücretlerini karşılayacaklarını kabul ederler. uzmantavsiyesi.com aleyhine danışan üyeler ve hak sahipleri tarafından gelecek olan davalardan kaynaklı avukatlık ücreti ve tazminat gibi her türlü taleplerini uzman üyeye rücü etme hakkı mevcuttur.

5.2.5-  Uzman üyenin belirlediği yanıt süresi içinde tavsiye vermemesi durumunda uzmantavsiyesi.com’un havuz hesabında beklettiği hizmet bedeli, danışan üyenin hesabına iade edilir. Uzman üye iade işlemi ile ilgili son kararın Danışan üye tarafından verileceğini bildiğini ve uzmantavsiyesi.com’un danışan üyenin verdiği karardan dolayı herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

5.2.6 Netleşen ödeme işlemlerinin ardından onaylanan tutar uzman üyenin hesabına aktarılır. Danışan tarafından onayı gerçekleştirilen tutar 7 gün içerisinde uzmanın hesabına aktarılır.

5.3.DANIŞAN ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.3.1- Danışan üye, sitede teklife sunulan hizmetlerin üyelik sözleşmesine, üyelik sözleşmesinin eklerine, yürürlükteki mevzuata, sitede belirlenen uyarı, bildirim ve açıklamalara, uygun olduğunu kabul eder. Danışan üye satın aldığı tavsiyenin hukuki sorumluluğunun ve yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, uzmantavsiyesi.com’un hiçbir koşul altında bu durumdan doğabilecek sorunlar ile ilgili doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmadığını kabul eder.

5.3.2- Danışan üye, satın aldığı tavsiye için uzmanın talep ettiği ücret karşılığında satın aldığı tavsiyenin verildiğini kabul eder.

5.3.3- Danışan üye satın aldığı tavsiye ile ilgili yürürlükteki düzenlemelere aykırı olmasından dolayı kaynaklanacak her türlü maddi ve manevi sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

5.3.4- Danışan üye, satın aldığı tavsiyeyi uzman üyeden aldıktan sonra havuz hesabında korunan ücretin uzman üyenin hesabına gönderilmesi için uzmantavsiyesi.com’a kendi hesabından onay verir veya uzman üye tarafından verilen tavsiyeyi kabul etmeme ve bu durumu uzmantavsiyesi.com’a bildirme hakkına sahiptir. Danışanlar,uUzman tarafından verilen tavsiyeyi, en az 7 gün içinde onaylamalı veya reddetmelidir. Bu süre içerisinde danışan tarafından onaylanmayan hizmetler, 7 gün içersinde sistem tarafından tamamlandı olarak işaretlenir. Bu durumda danışan üye hiç bir hak idda edemez.

5.3.5- Danışan üye, uzman üye ile ilgili yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı uzmantavsiyesi.com’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder.

5.3.6- Danışan üyeler, site üzerinde satışa sunulan hizmetlerde yaşadığı herhangi bir sorunda veya herhangi bir tarafın işbirliğinden vazgeçmesi gibi hallerde uzmantavsiyesi.com’un hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı uzmantavsiyesi.com’dan hiçbir durumda tazminat talep edemeyeceklerini kabul ederler.

5.3.7- Danışan üyeler, işbu sözleşmede ve site içerisinde belirtilen kurallara veya yürürlükteki mevzuatlara aykırı davranması durumunda, uzmantavsiyesi.com’un uğradığı zararı tazmin edeceğini, eğer Danışan üyenin havuz hesabında parası bulunuyorsa uzmantavsiyesi.com’nin ihtar ve ihbar şartı olmaksızın oluşan zararını bu bedelden tahsil edebileceğini beyan ve taahhüt eder.

5.3.8- Danışan üye, tavsiye alırken veya tavsiye aldıktan sonra işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan ve uzman üyeler tarafından talep edilen hak, alacak ve avukatlık ücreti gibi tüm masrafları karşılayacağını kabul eder. uzmantavsiyesi.com, uzman üyeler tarafından açılan dava nedeniyle oluşabilecek avukatlık ücreti masrafları ile tazminat taleplerini danışan üyeye rücu etme hakkını saklı tutar.

5.4. UZMANTAVSIYESI.COM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.4.1- uzmantavsiyesi.com, site içerinde sunulan profillerin içeriklerini değiştirebilme, Üyelerin sisteme yüklediği profillerin içeriklerini üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve son verme hakkını saklı tutar. uzmantavsiyesi.com bu hakkını üyeye özel bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, sitenin öngördüğü değişiklikleri veya düzeltmeleri kısa süre içinde yerine getirmek zorundadırlar. uzmantavsiyesi.com’un öngördüğü değişiklikler veya düzeltmeler gerekli olduğu durumlarda site yöneticileri tarafından yapılabilir. uzmantavsiyesi.com tarafından öngörülen değişiklikler zamanında yerine getirilmediği takdirde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ilgili üyenin yükümlülüğündedir.

5.4.2- Sitede üyeler tarafından verilmiş linkler aracılığıyla erişilen hiçbir portaldan, dosyadan, içerikten, web sitesinden ve bu linkler aracılığıyla sunulan hiçbir hizmetten uzmantavsiyesi.com sorumlu ve yükümlü değildir.

5.4.3- uzmantavsiyesi.com, üyelerin bilgilerini saklama, gerek olduğu durumlarda kullanma, ilgili kurumlarla veya kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.

5.4.4- Üyeler, üyelik kaydı esnasında belirttikleri kullanıcı bilgileri, üçüncü kişilerin telif hakkı, ticari unvanı yâda marka gibi haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin bu hükme aykırı davranması sonucunda, uzmantavsiyesi.com üyeden bu durumu düzeltmesini talep edebilir ya da üyeye bir bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilir veya üyeliğe son verebilir. Bu durumun ihlalinde doğabilecek her türlü zarardan ilgili üye sorumludur.

5.4.5- uzmantavsiyesi.com üyelerin, üyelik sözleşmesine, sitenin genel kurallarına ve ahlak kurallarına aykırı mesaj ya da içerik oluşturması durumunda ilgili mesajı ve içeriği erişimden kaldırma ve silme hakkına sahiptir. uzmantavsiyesi.com bu içerik veya mesajı oluşturan üyeye herhangi bir özel bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilme veya üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

5.4.6- Her üye sunduğu profilden, site üzerinde yaptığı tüm işlemlerden ve oluşturduğu içeriklerden kendisi sorumludur.

5.4.7- Kişisel bilgilerin uzmantavsiyesi.com’un bilgisi olmadan silinmesi, yetkisiz kişilerin eline geçmesi, izinsiz değiştirilmesinden doğacak mağduriyetlerden uzmantavsiyesi.com sorumlu değildir.

5.4.8-Site üzerinden başka özel veya tüzel kişilerin mülkiyet hakkının ihlali yapılarak görülen işlemlerden üyelerin kendileri sorumludur ve site tarafından sorumlu tutulamaz.

5.4.9-Site üzerinden satılacak olan ve/veya satın alınacak olan tüm materyallerin lisans, etik ve ahlak dışı işlemlerinden uzmantavsiyesi.com sorumlu değildir.

5.4.10-Site üzerinden paylaşılan tüm materyallerin zararlı yazılım olması sorumluluğu bize ait değildir, site üzerinden yazarlı yazılım paylaşılması yasaktır. Tespit edilenlerin üyelikleri süresiz iptal edilecektir.

5.4.11-Site ve mobil uygulamalarda yer alan tüm yazılar ve profiller herhangi bir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” yayınlanmakta olup, profillerin ve yazıların doğruluğu site tarafından garanti edilmemektedir. Site’de ve uzman profillerinde yer alan yazıların/bilgilerin olası yanlışlıklarından, eksikliklerinden ya da bu yazılara/bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan ve masraflardan uzmantavsiyesi.com sorumlu değildir.

5.4.12-Danışannın satın almış olduğu hizmetin kapsamı, satıcı tarafından belirlen satış şartlarını ve koşullarını kapsamaktadır. Bu nedenle site; doğabilecek problemleri değerlendirmek için satıcının satış kapsamını referans alacaktır.

5.4.13-Satıcının teklif göndermiş olduğu hizmet, Danışan tarafından belirlenen hizmet şartları ve koşullarını kapsamaktadır. Bu nedenle site, doğabilecek problemleri değerlendirmek için satıcının satış kapsamını referans alacaktır.

5.4.14-Danışan ve satıcı arasından doğabilecek tüm yasal ve sosyal problemlerden site sorumlu tutulamaz.

5.4.15-Site üzerinde döviz çeviri sistemi altyapı olarak doğru sonuçlar göstermektedir. Ancak oluşabilecek farklar için site sorumlu değildir. İlgili ekranlar bilgilendirme ekranından oluşmaktadır. Döviz çeviri sistemini kullanarak tahsil edeceğiniz bakiyeniz için finans sorumlunuzla görüşmelisiniz.

5.4.16-Site üzerinden yapılacak tüm tasarım, altyapı, materyal değişiklik hakkını site saklı tutar. Tüm değişiklikler için önceden üyelerini bilgilendirme sorumluluğu taşımamaktadır.

5.4.17-Site Kullanıcı Sözleşmesi, Satış Sözleşmesi, Şartlar ve Koşullar hakkında üyelerini bilgilendirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5.4.17-uzmantavsiyesi.com sitede kayıtlı bulunan üyelerine, site ile ilgili bilgi mesajları gönderebilir, üyelik sisteminden çıkmak isteyen kullanıcılar iletisim@uzmantavsiyesi.com adresinden bize ulaşabilirler.

5.4.18 Her hangi bir tavsiye satın almadan önce, danışan ve uzmanların birbirleriyle  iletişim bilgilerini paylaşması site kuralları gereği yasaktır. Bu tür işlemlerde  sistem iletişim bilgilerini otomatik olarak algılar ve ilgili kullanıcı hesabını askıya alır.

Madde 6: HİZMETLER

uzmantavsiyesi.com tarafından sunulan hizmetin temeli üyelerin birbirleriyle iletişimini sağlamak ve sunulan hizmetleri güvenli ortamda satışa sunmak yâda satın almak için gereken sanal ortamı yaratmaktır.

Madde 7: SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

uzmantavsiyesi.com tek taraflı olarak İşbu Üyelik sözleşmesini ve üyelik sözleşmesinin eklerini herhangi bir zamanda, sitenin ilgili bölümlerinde yayınlamak koşulu ile kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Değişikliğe uğrayan maddeler sitede yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi üyelerin beyanları ile hiçbir şart altında değiştirilemez.

Madde 8: MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep olarak sayılan tüm durumlarda uzmantavsiyesi.com, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen sorumluluklardan birini eksik veya geç ifa etme yâda ifa etmeme nedeniyle oluşabilecek hukuki ve cezai durumlardan sorumlu tutulamaz.

Madde 9: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Madde 10: SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi, kullanıcının siteye üye olduğu andan itibaren geçerli sayılacaktır. Kullanıcının kendi isteği ile üyeliğine son vermesi veya site tarafından herhangi bir nedenle üyeliğinin sonlandırılmış olması ile birlikte sona erecektir.

Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesinin kurallarını ve aşağıda belirtilen halleri ihlal etmeleri durumunda uzmantavsiyesi.com sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek ve bu nedenle uzmantavsiyesi.com’un uğradığı zararlar ilgili üyenin sorumluluğunda olacaktır.

10.1.1- Üyenin, sitenin işleyişine herhangi bir yöntemle zarar verecek davranışlarda bulunması

10.1.2- Üyenin, hesabını bir başka kişiye devretmesi ve üyeliğini üçüncü kişilerle paylaşması

10.1.3- Üyelerin genel ahlak kurallarına ve üçüncü kişilerin haklarına aykırı davranışlarda bulunması

10.1.4- Üyelerin ödeme işlemlerini site harici platformlardan gerçekleştirmesi

 

Malcare WordPress Security