Gizlilik Sözleşmesi

uzmantavsiyesi.com, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Web sitesi üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) uzmantavsiyesi.com tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

6563 sayılı kanun gereği, uzmantavsiyesi.com Kullanıcı ile iletişime geçilmesi amacıyla temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay almayacaktır.

uzmantavsiyesi.com bazı dönemlerde Kullanıcı’lara kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Kullanıcılar bu tarz ticari iletişimleri kabul edip etmeme konusunda her türlü seçimi yapabilir, sonrasında isterse bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki bağlantı ile bildirim yaparak ticari iletişimi sonlandırabilir.

uzmantavsiyesi.com üzerinden veya e-posta ile gerçekleştirilen iletişim sürecinde, Kullanıcı tarafından elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında hiç bir şekilde üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, uzmantavsiyesi.com Kullanıcı’ların IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri ve Tarayıcı verileri, Mobil Uygulama Verileri Kullanıcı’ları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

uzmantavsiyesi.com, toplanan Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için kullanılabileceği gibi “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsamında anonim olarak (kimliği ifşa edilmeden) çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

uzmantavsiyesi.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı elektronik ticaret sitesine vermiş olduğu tüm bilgilere sadece kendisi ulaşabilir ve değiştirebilir. Kullanıcı kişisel bilgilerini güvenli koruduğu takdirde başkalarının ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

uzmantavsiyesi.com, web sitesi ve mobil uygulama dâhilinde başka sitelere link verebilir. Bu sebeple, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Elektronik ticaret sitesinde yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortakları aracılığı ile Kullanıcılara gösterilir / dağıtılır. İşbu sözleşmedeki Gizlilik Sözleşmesi, sadece uzmantavsiyesi.com web sitesinin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde uzmantavsiyesi.com, işbu “Gizlilik Sözleşmesi” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

uzmantavsiyesi.com’in Kullanıcı’larla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

uzmantavsiyesi.com göndereceği e-postalarda, hiç bir şekilde kredi kartı numarası, kullanıcı adı, şifre veya parola talep etmez. E-postalarda yer alan veriler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. uzmantavsiyesi.com, Kullanıcı e-postalarından aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

uzmantavsiyesi.com, web sitesini ziyaret eden Kullanıcı’lar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postalarda veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

uzmantavsiyesi.com, Kullanıcı onay veya izin vermedikçe, mobil uygulama içindeki hiç bir iletişimi, sesli veya görüntülü görüşmeyi kaydetmez. Kullanıcı dilerse, hizmetin ifası sırasındaki görüntülü veya sesli görüşmesini kaydetme ve daha sonra silme imkanına sahiptir.


uzmantavsiyesi.com, işbu “Gizlilik Sözleşmesi” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Bildirimi hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik Bildirimi ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için iletisim@uzmantavsiyesi.com adresine email gönderebilirsiniz.

 

Malcare WordPress Security